Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Sørum kommunes næringsfond

Publisert 26.04.2012

 Sørum kommune  har et næringsfond som det nå er mulig å sende søknad til. Fristen er 10. mai

 I retningslinjene for fondet heter det at "Næringsfondet kan gi tilskudd til:

 • Primært til helhetlige, grunnleggende tiltak som støtter opp under videreutvikling av det
  lokale næringslivet.
 • Sekundært til enkeltbedrifter for å fremme etablering av ny næringsutvikling i Sørum
  kommune."
Videre om vilkår sies det
 • "3. Vilkår for tildeling
  Sørums kommuneplan legges til grunn ved behandling av søknader.
  Bevilgninger fra fondet kan bare brukes til de tiltak det er søkt om. Bevilgningen utbetales når tiltaket skal gjennomføres. Før innvilget beløp fra næringsfondet kan utbetales, må det fremlegges skatteattest, som ikke er mer enn en måned gammel og som bekrefter at mottaker ikke har ubetalte skatte- og avgiftsrestanser.
  Hvis tiltaket ikke kan gjennomføres i henhold til den fremlagte plan og må endres eller utsettes, skal kommunen varsles skriftlig om endringer og årsakene til disse. Økonomiutvalget avgjør om bevilgningen skal tilbakebetales eller kan brukes i henhold til reviderte planer.
  Det kan maksimalt gis 50 % støtte til forprosjekt, investeringer og bedriftsutviklingstiltak. Tildeling skjer innenfor gjeldende statsstøtteregler."

 

Her er linken til informasjonen på kommunens nettsider