Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Arbeidsplan 2012

Publisert 11.04.2012

Generalforsamlingen i SNF har vedtatt styrets forslag til arbeidsplan. Sentralt i denne står påvirkningsarbeidet og kontakten med kommunens politiske ledelse og administrasjon.

 Arbeidsplan 2012          

I 2012 vil følgende være retningsgivende og prioritert:
 
1.     Påvirkningsarbeid rettet mot politikere og kommunens administrasjon.
2.     Medlemstilbud i form av medlemsmøter med faglig program og sosialt tilsnitt, samt nettverksbygging
3.     Informasjon til medlemmene
4.     Tettstedsutvikling, samferdselsspørsmål, legge til rette for nye arbeidsplasser
5.     Være oppdatert på tilgang til næringsområder.
6.     Arbeide for å få etablert et større næringsfond.
 
Påvirkningsarbeid, som vi er godt i gang med, vil bli videreført gjennom sekretariatsarbeidet for det prosjektet den politiske ledelse inviterer til. I tillegg kommer møter med partiene, enkeltpolitikere og arbeid med høringssaker. Vi må regne med å en del konsulenthjelp i dette arbeidet. primært ønsker vi å bruke lokale ressurser som honoreres etter avtalt sats.
 
Medlemsmøter/Arrangementer:
 
29. mars kl 1900 -             Generalforsamling i Blaker Sparebanks møtelokaler, Sentrumsgården, Sørumsand                                                 Foredrag: Service som konkurransefaktor.
10. mai kl 0900 -               Styrekurs, Sentrumsgården Sørumsand
31. mai kl 1900 -               Medlemsmøte på Meierigaarden, Lørenfallet
6. sept. kl 1900 -               Medlemsmøte/bedriftsbesøk 
15. november   -                SNF-dagen, Sørumsand
 
Styremøter
12. januar kl 1500 – 1700 (alle møter)
23. februar 
24. mai
6. september
6. desember
 
Informasjon til medlemmene sendes ut på e-post hver måned og ellers når vi har nytt å fortelle. Hjemmesiden oppdateres jevnlig.
 
Kurs – medlemmene vil få tilbud om styrekurs. Kurset søkes holdt i samarbeid med styreutvikling Romerike.
 
Tettstedsutvikling anses å være en løpende prosess som fagrådet for handel er sterkt involvert i. utviklingen av Frogner og Sørumsand må ha spesiell oppmerksomhet, da befolkningsveksten på disse to stedene antas å bli størst. Dette antas å bli ett av samarbeidsprosjektene med kommunen
 
Samferdselsspørsmål  og tilrettelegging av nye arbeidsplasser er også en løpende prosess. Inn under det siste kommer også eventuelle prosjekter og nyetableringer.
 
Samarbeid med kommunen vil også være noe som krever løpende oppmerksomhet. I dette vil det kunne bli aktuelt å leie inn konsulenttjenester, primært fra lokalmiljøet. Disse vil bli honorert etter avtalt sats.