Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Medlemstilbud: Styrekurs

Publisert 02.04.2012

 Styret er ikke bare et lovpålagt organ for aksjeselskaper, det kan også være et meget nyttig organ. Brukt riktig og riktig sammensatt er styret den billigste konsulenten en bedrift kan ha. 

Den 10. mai arrangerer SNF i samarbeid med Styreutvikling Romerike styrekurs for sine medlemmer. Kurset heter STYREARBEID i praksis og kursleder er Per Thoresen, partner i rådgivingsselskapet DHT Corporate Services AS. I over 20 år har  styrearbeid og virksomhetsutvikling vært hans arbeidsfelt. I tillegg har Thoresen lang erfaring som foreleser ved flere høyskoler og kursvirksomhet rettet mot næringslivet.

Det stilles store krav til styret og daglig leder når det gjelder løpende samarbeid og relevant styreinformasjon. Kurset er ment å gi deltakerne praktiske innspill for å bedre kvaliteten på styrearbeidet og redusere risikoen for at styremedlemmene skal komme i erstatningsansvar. Kurset er bygd opp rundt et enkelt STYREPROGRAM som sikrer at de nødvendige arbeidsoppgaver blir utført.
 
Kurset retter seg i hovedsak mot styrer i små og mellomstore bedrifter og både styremedlemmer, daglige ledere, økonomiansvarlige vil ha nytte av kurset. Selvsagt også andre med interesse for styrearbeid.
 
Her er litt av innholdet
Styrets rammebetingelser – vi ser bl.a. på Lovmessige- og andre rammebetingelser og styrets 3 hovedoppgaver som er Forvaltningsplikt, Tilsynsplikt og
Opplysningsplikt. Eierrollen, styrerollen og daglig lederrollen blir gjennomgått og ikke minst styrets ansvar – kan du unngå å komme i erstatningsansvar?
 
Det praktiske styrearbeidet har en sentral plass, bl.a. ser vi på arbeidsplan for styret som sikrer at de nødvendige arbeidsoppgavene blir utført – hvilke saker styret skal behandle og når.
 
Risikovurdering (som også er en lovpålagt oppgave for styret!) behandles også sammen med mye mer.
 
Det vil også bli gitt innspill til ”Styresekretæren” – en praktisk arbeidsmappe for styremedlemmer samt praktiske verktøy for bruk i egen bedrift.
 
Kurset holdes 10. mai kl. 0900 – 1600 i Blaker Sparebanks møtelokaler, 4. et i Sentrumsgården, Sørumsand.
Pris medlemmer: kr 1600.-, K-medlemmer kr 2100.- Lunsj inkludert
 
Påmelding til SNF, e-post: mailto:gunnar@sorumforum.no innen torsdag 3. mai.