Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Presentasjoner fra SNF-dagen 2011

Publisert 21.11.2011

Her finner du presentasjoner fra foredragsholdere som var med på SNF-dagen 2011

Kommunens utviklingsmuligheter var tittel på innlegget til ordfører Are Tomasgard på SNF-dagen 2011

Are Tomasgard SNF -dagen 2011 presentasjon

Noen kommuner lykkes med å skape positiv utvikling. Har de noen fellestrekk? Fra NHO kom prosjektdirektør Inger Aarvik.

Her er hennes presentasjon på SNF-dagen 2011

Attraktive butikker skaper attraktive sentra. Ja, mente forskningsleder Per Gunnar Rasmussen. Her er hans presentasjon på SNF-dagen 2011.

Per Gunnar Rasmussen SNF-dagen 2011