Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Presentasjoner fra SNF-dagen 2011

Publisert 21.11.2011

Her finner du presentasjoner fra foredragsholdere som var med på SNF-dagen 2011

Kommunens utviklingsmuligheter var tittel på innlegget til ordfører Are Tomasgard på SNF-dagen 2011

Are Tomasgard SNF -dagen 2011 presentasjon

Noen kommuner lykkes med å skape positiv utvikling. Har de noen fellestrekk? Fra NHO kom prosjektdirektør Inger Aarvik.

Her er hennes presentasjon på SNF-dagen 2011

Attraktive butikker skaper attraktive sentra. Ja, mente forskningsleder Per Gunnar Rasmussen. Her er hans presentasjon på SNF-dagen 2011.

Per Gunnar Rasmussen SNF-dagen 2011