Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

SNF-dagen 2011

Publisert 19.11.2011

Sammen skal vi skape næringsutvikling i Sørum


Ordfører Are Tomasgard sa at SNF-dagen er viktig for her kan vi diskutere alt rundt næringsutvikling. Sørum kommune vokser, og ordføreren presenterte helt ferske tall. Nå har kommunen mer enn 16 000 innbyggere. Og sammen skal vi skape næringsutvikling i Sørum, sa han.


 

Den første SNF-dagen i historien samlet nær 50 deltakere fra næringslivet, kommunens politiske og administrative ledelse. Både Indre Akershus og Romerikes Blad var til stede og hørte på ordfører og de andre foredragsholderne. 

 

Styreleder Per Hellne ønsket velkommen og redegjorde kort for oppslutningen og mottakelsen som SNF  hadde fått siden starten i mars. Han takket spesielt Sørum kommune for økonomisk oppstartstilskudd og Blaker Sparebank for verdifullt økonomisk og praktisk bidrag bl.a. I form av å stille kontor til disposisjon. 

 

Kommunens nye ordfører Are Tomasgard hadde fått i oppdrag å snakke om Kommunens utviklingsmuligheter

 

Prosjektdirektør i NHO, Inger Aarvik tok for seg temaet Noen kommuner

lykkes med å skape positiv utvikling. Har de noen fellestrekk? med bakgrunn i NHO rapporten om bærekraftige kommuner. Her kommer Sørum slett ikke dårlig ut, men rapporten viser også klart at kommunen har forbedringspotensiale. 

 

Tilhørighet til et lokalsamfunn skapes ikke bare av arbeidsplasser og forretningstilbud. Kulturrådgiver Lars Hauge hadde fått spørsmålet Hva skaper tilhørighet og ansvar for nærmiljøet?  Og han gav klare svar. Kultur og frivillig deltakelse i lokalt kulturliv er helt avgjørende for å skape tilhørighet i nærmiljøet. 

 

Forskningsleder ved Institutt for bransjeanalyse, Per Gunnar Rasmussen er spesialist på hva som må til for å lage et levedyktig sentrum i en kommune. Ett av svarene han kom med, var tittelen på hans foredrag: Attraktive butikker skaper levende sentra. 

 

SNF-dagen 2011 ble avsluttet med en debatt om Å tilrettelegge for muligheter.

Paneldebatten med varaordfører i Sørum kommune Ivar Egeberg, Steinar Gravås fra styret i SNF og foredragsholderne Inger Aarvik, Per Gunnar Rasmussen og Lars Hauge kom alle med gode innspill til både forretningsdrivende, politikere og ansatte i Sørum kommune som var til stede. En av konklusjonene var at hvis man vil ha positiv utvikling, må man sette inn tiltak. Det verste er å vente og se og la tiden gå.

 

Styreleder Per Hellne sa i sin oppsummering og avslutning at han hadde hatt godt utbytte av konferansen som nok ikke kom til å bli den siste, for dette fristet til gjentakelse.