Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Mulighetene skapes

Publisert 21.10.2011

 Torsdag 17. november inviterer SNF til en spennende konferanse på Sørumsand med foredragsholdere fra bl.a. NHO og Institutt for bransjeanalyse. Søkelys settes på Sørum kommune og hvordan man kan legge til rette for å skape muligheter. 

Tema: Mulighetene skapes.

 

Mål for dagen: 1. Etablere en møteplass for næringslivet i Sørum

        2.  Få del i og lære av andres utviklingssuksesser

 

Program

 

Kl 1230-1300: Registrering og kaffe 

 

Kl 1300-1315: Åpning, velkommen v/styreleder Per Hellne

Kl 1315-1345: Kommunens utviklingsmuligheter v/ordfører 

 

Kl 1345-1415: Noen kommuner lykkes med å skape positiv utvikling. Har de noen fellestrekk?

                                v/direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H Brubakk

 

Kl 1415-1500: Hva skaper tilhørighet og ansvar for nærmiljøet? v/kulturrådgiver Lars Hauge

 

Kl 1500-1530: Kaffepause 

 

Kl1530- 1615: Attraktive butikker skaper levende sentra 

                                v/ forskningsleder ved Institutt for bransjeanalyse, Per Gunnar Rasmussen

 

Kl 1615- 1715): Å tilrettelegge for muligheter.

Paneldebatt med varaordfører Sørum kommune, Bodil Løkken Bendiksen, (styret i SNF), Petter H Brubakk, Per Gunnar Rasmussen (foredragsholdere) og Lars Hauge

 

Kl 1715 – 1730): Oppsummering, Avslutning v/styreleder Per Hellne

 

Møteleder: Gunnar Apeland

 

Sted:     Sørumsand Misjonshus

 

Konferanseavgift: SNF-medlemmer: Individuelle kr 300.-

K-medlemmer: kr 400.-

                        IKKE-medlemmer: kr 600.-

 

Påmelding sendes SNF, e-post: gunnar@sorumforum.no.

Påmelding er bindende. Konferanseavgift innbetales på konto 1321.14.54282 i Blaker Sparebank