Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Mulighetene skapes

Publisert 21.10.2011

 Torsdag 17. november inviterer SNF til en spennende konferanse på Sørumsand med foredragsholdere fra bl.a. NHO og Institutt for bransjeanalyse. Søkelys settes på Sørum kommune og hvordan man kan legge til rette for å skape muligheter. 

Tema: Mulighetene skapes.

 

Mål for dagen: 1. Etablere en møteplass for næringslivet i Sørum

        2.  Få del i og lære av andres utviklingssuksesser

 

Program

 

Kl 1230-1300: Registrering og kaffe 

 

Kl 1300-1315: Åpning, velkommen v/styreleder Per Hellne

Kl 1315-1345: Kommunens utviklingsmuligheter v/ordfører 

 

Kl 1345-1415: Noen kommuner lykkes med å skape positiv utvikling. Har de noen fellestrekk?

                                v/direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H Brubakk

 

Kl 1415-1500: Hva skaper tilhørighet og ansvar for nærmiljøet? v/kulturrådgiver Lars Hauge

 

Kl 1500-1530: Kaffepause 

 

Kl1530- 1615: Attraktive butikker skaper levende sentra 

                                v/ forskningsleder ved Institutt for bransjeanalyse, Per Gunnar Rasmussen

 

Kl 1615- 1715): Å tilrettelegge for muligheter.

Paneldebatt med varaordfører Sørum kommune, Bodil Løkken Bendiksen, (styret i SNF), Petter H Brubakk, Per Gunnar Rasmussen (foredragsholdere) og Lars Hauge

 

Kl 1715 – 1730): Oppsummering, Avslutning v/styreleder Per Hellne

 

Møteleder: Gunnar Apeland

 

Sted:     Sørumsand Misjonshus

 

Konferanseavgift: SNF-medlemmer: Individuelle kr 300.-

K-medlemmer: kr 400.-

                        IKKE-medlemmer: kr 600.-

 

Påmelding sendes SNF, e-post: gunnar@sorumforum.no.

Påmelding er bindende. Konferanseavgift innbetales på konto 1321.14.54282 i Blaker Sparebank