Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Politisk fokus på næring

Publisert 29.09.2011

Sørum Næringsforum skaper resultater. Nå setter Sørum kommunes nye politiske ledelse fokus på næringsutvikling.

At næringspolitikken løftes, er ikke overraskende når vi ser hva partiene som er i posisjon har i sine program. Og det er tvilsomt om opposisjonen gjør satsingen til et politisk stridstema. For opposisjonspartiene er også opptatt av næringspolitikk, i hvert fall hvis vi legger programmene deres til grunn. Dermed vil vi påstå at næring er satt skikkelig på den politiske dagsordenen. Det skal medlemmene i Sørum Næringsforum være tilfreds med. For det er vel ikke helt utenkelig at opprettelsen av SNF har hatt sin betydning.

 Nå opprettes en styringsgruppe og prosjektgruppe for næringsutvikling. Hvem som blir medlemmer der, gjenstår å se. Men både ordfører Are Tomasgard og varaordfører Ivar Egeberg er med. Den siste som prosjektleder for satsingen. Det tyder på at kommunens politiske ledelse prioriterer dette arbeidet.

Det er viktig at næringspolitikk får en så sentral plass. Også i Sørum kommune er det behov for å skape resultater og verdier. Are Tomasgard som skal velges til ny ordfører, sa på Østlandssendingen den 28.9 at den viktigste oppgaven nå blir å sikre at kommunen har god økonomi for å kunne løse de oppgaver som ligger og venter. Et oppegående, aktivt og lønnsomt næringsliv med sikre arbeidsplasser er kommunens viktigste verktøy for å sikre velferden. For statlige overføringer rekker nok ikke….