Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Møte for bedrifter vest i kommunen

Publisert 28.09.2011

Har bedriftene vest i Sørum kommune spesielle utfordringer?

Dette er ett av de spørsmål som Sørum Næringsforum inviterer til å diskutere tirsdag 25. oktober kl 1700.

SNF inviterer alle bedrifter og næringsdrivende til møte hos en av storbedriftene i Sørum, nemlig Hey’di, Tretjerndalsvegen 68 på Ausenfjellet.

Hey’di ligger helt på toppen av Tretjerndalsvegen. Når du kjører inn porten, tar du retning på bygget som ligger skrått venstre.

Program:

  1. Styreleder Per Hellne ønsker velkommen.
  2. Historien om Hey’di v/daglig leder Bjørn Petersen
  3. Presentasjon av SNF v/ Gunnar Apeland
  4. Hva skjer på det næringspolitiske området i Sørum?  v/varaordfører Ivar Egeberg
  5. Har bedriftene vest i kommunen spesielle utfordringer?
  6. Spørsmål, diskusjon

Vi håper du er interessert i å være med og diskutere næringslivets behov. Dette er viktig nå når kommunen skal lage en ny næringspolitikk.

Gi gjerne en tilbakemelding om du kan delta på e-post til Gunnar@sorumforum.no.

Velkommen!