Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Møte for bedrifter vest i kommunen

Publisert 28.09.2011

Har bedriftene vest i Sørum kommune spesielle utfordringer?

Dette er ett av de spørsmål som Sørum Næringsforum inviterer til å diskutere tirsdag 25. oktober kl 1700.

SNF inviterer alle bedrifter og næringsdrivende til møte hos en av storbedriftene i Sørum, nemlig Hey’di, Tretjerndalsvegen 68 på Ausenfjellet.

Hey’di ligger helt på toppen av Tretjerndalsvegen. Når du kjører inn porten, tar du retning på bygget som ligger skrått venstre.

Program:

  1. Styreleder Per Hellne ønsker velkommen.
  2. Historien om Hey’di v/daglig leder Bjørn Petersen
  3. Presentasjon av SNF v/ Gunnar Apeland
  4. Hva skjer på det næringspolitiske området i Sørum?  v/varaordfører Ivar Egeberg
  5. Har bedriftene vest i kommunen spesielle utfordringer?
  6. Spørsmål, diskusjon

Vi håper du er interessert i å være med og diskutere næringslivets behov. Dette er viktig nå når kommunen skal lage en ny næringspolitikk.

Gi gjerne en tilbakemelding om du kan delta på e-post til Gunnar@sorumforum.no.

Velkommen!