Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Medlemsservice SNF

Publisert 09.08.2011

Medlemmene i SNF har en rekke fordeler. Noen av dem er gratis og noen er gjenstand for fakturering. Prisene som er oppgitt, er uten mva.

Konsulenttjenester
SNF tilbyr konsulenttjenester innenfor handel og forretningsdrift, økonomi,
lobbyvirksomhet, organisasjon, juridisk rådgiving, eiendomsutvikling, IKT, mv.
Prisene varierer i de forskjellige tjenestene og varierer fra 850 – 2000 kr/t. Konsulenttjenestene tilbys også ikke-medlemmer. Både individuelle og kollektivt tilsluttede medlemmer har rabatt, men kollektivt tilsluttede betaler 20 % høyere pris enn individuelt tilsluttede. 


Utredningshjelp
SNF påtar seg å lage utredninger innenfor de områder som medlemmene har behov for.
Prisen avtales i hvert tilfelle, enten som en totalpris for oppdraget eller som en timepris.


Styrekandidater
SNF kan skaffe styrekandidater til medlemmenes styrer. Formidlingen er gratis, men det
må påregnes å betale styrehonorar som avtales i hvert enkelt tilfelle direkte med den
som er aktuell.


Kollektive medlemmer av SNF betaler kr 1000.‐ for hvert oppdrag.


Arrangering av møter, seminar og konferanser
SNF påtar seg å arrangere møter, seminarer og konferanser og kan også skaffe
møteledere. Medlemmene betaler alle kostnader som er påplusset med en
administrasjonsavgift på 10 %. For kollektivt tilsluttede medlemmer er
administrasjonsavgiften 15 % av eksterne kostnader.


Skaffe foredragsholdere
SNF kan være diskusjonspartner når det skal settes opp programmer på seminarer eller
konferanser som medlemmene ønsker å arrangere. SNF kan også skaffe
foredragsholdere. Tjenesten er gratis for individuelt innmeldte, men koster kr 1000 pr
gang for kollektivt innmeldte.


Råd og veiledning påvirkningsarbeid
SNF bistår med råd hvis medlemmer har behov for kontakt med offentlige myndigheter.
Tjenesten er gratis for individuelt innmeldte, men koster kr 1000.‐ pr gang for kollektivt
innmeldte.


IKT tjenester
Medlemmer i Sørum Næringsforum har 10 % på ordinære priser hos Sørum Datasenter.


Sekretærhjelp
SNF kan tilby sekretærhjelp, for eksempel til å skrive brev, møtereferater,
årsberetninger, mv. Tjenesten faktureres basert på en timepris på kr 600.‐. Kollektivt
innmeldte betaler 20 % høyere timepris.