Informasjon og Nyheter:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Vedtekt om fjernvarme må endres

 SNF mener vedtekten som ble vedtatt i 2008 om tilknytningsplikt til fjernvarme, bør endres. Den hindrer bruk av nye energiløsninger. Dette har SNF sendt brev om.

Boligområde på Hval søndre

SNF har sendt høringssvar til kommunen om det foreliggende planforslag til boligområde på Hval søndre. Her er brevet:

Velkommen til Sørum Næringsforum, SNF, sine hjemmesider.

Her vil du finne aktuelt og nyttig stoff fra Sørum Næringsforum. Hva vi arbeider med, kommende arrangementer, medlemsservice og annet. Sidene er først og fremst etablert for næringsdrivende i Sørum kommune som er medlemmer i SNF og skal ha stoff om saker som angår disse, men saker fra steder utenfor kommunen vil også bli vurdert og lagt ut. Har du noe du mener andre kan ha nytte og interesse av, ta kontakt på e-post post@sorumforum.no.