Informasjon og Nyheter:

SNF-dagen 2017

 Torsdag 9. november arrangeres SNF-dagen 2017. Denne gang er Sørum kommune medarrangør. Les mer.

Høring av planprogram

 SNF har nylig sendt høringssvar til Sørum kommune om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Frogner.


Brevet lyder:

Høring - Utbygging av Sennerudtoppen

 SNF har avgitt høringssvar om utbygging av Sennerudtoppen. 

Velkommen til Sørum Næringsforum, SNF, sine hjemmesider.

Her vil du finne aktuelt og nyttig stoff fra Sørum Næringsforum. Hva vi arbeider med, kommende arrangementer, medlemsservice og annet. Sidene er først og fremst etablert for næringsdrivende i Sørum kommune som er medlemmer i SNF og skal ha stoff om saker som angår disse, men saker fra steder utenfor kommunen vil også bli vurdert og lagt ut. Har du noe du mener andre kan ha nytte og interesse av, ta kontakt på e-post post@sorumforum.no.